English - پښتو

اظهارات حکمتیار در مورد رسانه ها را محکوم می کنیم

اظهارات حکمتیار در مورد رسانه ها را محکوم می کنیم اظهارات حکمتیار در مورد رسانه ها را محکوم می کنیم

از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها استقبال می کنیم

از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها استقبال می کنیم از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها استقبال می کنیم

حمله مهاجمان انتحاری به تلویزیون شمشاد را محکوم می کنیم

حمله مهاجمان انتحاری به تلویزیون شمشاد را محکوم می کنیم حمله مهاجمان انتحاری به تلویزیون شمشاد را محکوم می کنیم

سوء‌ استفاده از حرفه مقدس خبرنگاری غیر قابل قبول و قابل پیگرد است

سوء‌ استفاده از حرفه مقدس خبرنگاری غیر قابل قبول و قابل پیگرد است سوء‌ استفاده از حرفه مقدس خبرنگاری غیر قابل قبول و قابل پیگرد است

هجوم به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه باید با جدیت بررسی شود

هجوم به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه باید با جدیت بررسی شود هجوم به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه باید با جدیت بررسی شود

هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پرداخت نکردن مالیات

هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پرداخت نکردن مالیات هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پرداخت نکردن مالیات

بی بی سی از برجسته سازی اختلاف های مذهبی خودداری کند

بی بی سی از برجسته سازی اختلاف های مذهبی خودداری کند بی بی سی از برجسته سازی اختلاف های مذهبی خودداری کند

   جنوبی  ما را دنبال کنید