English - پښتو

سوء قصد به جان رشاد زریر را محکوم می کنیم

سوء قصد به جان رشاد زریر را محکوم می کنیم سوء قصد به جان رشاد زریر را محکوم می کنیم

هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پیامد تعلل در پرداخت مالیات

هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پیامد تعلل در پرداخت مالیات هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پیامد تعلل در پرداخت مالیات

کشتار خبرنگاران در کابل به گونه گسترده در سراسر کشور محکوم شد

کشتار خبرنگاران در کابل به گونه گسترده در سراسر کشور محکوم شد کشتار خبرنگاران در کابل به گونه گسترده در سراسر کشور محکوم شد

جان باختن عبدالمنان ارغند، ضایعه‌ای بزرگ به جامعه رسانه‌ای کشور است

جان باختن عبدالمنان ارغند، ضایعه‌ای بزرگ به جامعه رسانه‌ای کشور است جان باختن عبدالمنان ارغند، ضایعه‌ای بزرگ به جامعه رسانه‌ای کشور است

راننده مو‌تر حامل کارمندان رادیو و تلویزیون ملی کشته، گزارشگر و تصویربردار زخمی شدند

راننده مو‌تر حامل کارمندان رادیو و تلویزیون ملی کشته، گزارشگر و تصویربردار زخمی شدند راننده مو‌تر حامل کارمندان رادیو و تلویزیون ملی کشته، گزارشگر و تصویربردار زخمی شدند

سوء قصد علیه مسعود حسینی را محکوم می کنیم

سوء قصد علیه مسعود حسینی را محکوم می کنیم سوء قصد علیه مسعود حسینی را محکوم می کنیم

زمزمه نیازی "خبرنگار سال افغانستان" شد

زمزمه نیازی زمزمه نیازی

   جنوبی  ما را دنبال کنید

عضو