English - پښتو

یک جاده در شهر زرنج به نام "خبرنگاران" نام گذاری شد

یک جاده در شهر زرنج به نام یک جاده در شهر زرنج به نام

از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها استقبال می کنیم

از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها استقبال می کنیم از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها استقبال می کنیم

توهین و تحقیر یک خبرنگار از سوی سخنگوی والی بامیان

توهین و تحقیر یک خبرنگار از سوی سخنگوی والی بامیان توهین و تحقیر یک خبرنگار از سوی سخنگوی والی بامیان

رئیس رادیو محلی ملی پیغام در ولایت لوگر به قتل رسید

رئیس رادیو محلی ملی پیغام در ولایت لوگر به قتل رسید رئیس رادیو محلی ملی پیغام در ولایت لوگر به قتل رسید

رئیس جمهور از اظهارات تازه خود علیه تلویزیون ها معذرت خواهی کند

رئیس جمهور از اظهارات تازه خود علیه تلویزیون ها  معذرت خواهی کند رئیس جمهور از اظهارات تازه خود علیه تلویزیون ها  معذرت خواهی کند

پنج خبرنگار در دو رویداد ترافیکی زخمی شدند

پنج خبرنگار در دو رویداد ترافیکی زخمی شدند پنج خبرنگار در دو رویداد ترافیکی زخمی شدند

رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات بخاطر همراهی با اظهارات خلاف قانون رئیس شورای ولایتی عذر خواهی کرد

رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات بخاطر همراهی با اظهارات خلاف قانون رئیس شورای ولایتی عذر خواهی کرد رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات بخاطر همراهی با اظهارات خلاف قانون رئیس شورای ولایتی عذر خواهی کرد

نخستین تلویزیون خصوصی در بادغیس راه اندازی شد

۲۰ جدی ۱۳۹۵

قلعه نو: نخستین ایستگاه تلویزیون خصصی بادغیس به نام «عبور» بعد از شش ماه نشر آزمایشی به طور رسمی راه اندازی شد.ادامه

   جنوبی  ما را دنبال کنید