English - پښتو

کشته شده در سال ۱۳۹۴

خبرنگاران کشته شده در سال ۱۳۹۴:۱۰

شماره:۵۱

نام: ذبیح الله پشتون یار
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله هوایی
محل رویداد:‌ کندز
تاریخ: ۱۳ عقرب ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: نیروهای امریکایی
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

شماره:۵۲

نام: امان الله عطایی
زن/مرد: مرد
وظیفه: رئیس، تلویزیون آسیا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
مظنون انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

شماره:۵۳

نام: محمد علی محمدی
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۴

نام: زینب میرزایی
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۵

نام: مهری عزیزی
زن/مرد: زن
وظیفه: گرافیک کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۶

نام: مریم ابراهیمی
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۷

نام: حسین امیری
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوکور کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۸

نام: محمد حسین
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۵۹

نام: سید محمد جواد حسینی
زن/مرد: مرد
رسانه: تلویزیون طلوع
وظیفه: ویراستار/ادیتور ویدئو
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد: کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات:بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۶۰

نام: زبیر خاکسار
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو و تلویزیون ملی، ننگرهار
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ولسوالی سرخرود، ننگرهار
تاریخ: ۹ دلو ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

مطالب پر بازدید