English - پښتو

کشته شده در سال ۱۳۹۵

خبرنگاران کشته شده در سال ۱۳۹۵:۷

شماره:۶۱

نام:  دیوید گیلکی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله هوایی
محل رویداد:‌ کندز
تاریخ: ۱۳ عقرب ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: نیروهای امریکایی
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

شماره:۶۲

نام: ذبیح الله تمنا
زن/مرد: مرد
وظیفه: رئیس، تلویزیون آسیا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
مظنون انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

شماره:۶۳

نام: یعقوب شرافت
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۶۴

نام: نعمت الله زهیر
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۶۵

نام: نصیر مدثر
زن/مرد: زن
وظیفه: گرافیک کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۶۶

نام: فریده
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

شماره:۶۷


نام: نورالله
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوکور کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

مطالب پر بازدید