English - پښتو

مدیر تولید و توزیع مواد تبلیغاتی، کمیسیون انتخابات

مدیر تولید و توزیع مواد تبلیغاتی

استخدام كننده: کمیسیون مستقل انتخابات

محل وظیفه : کابل

آخرین مهلت: ۹ جدی ۱۳۹۲

تعداد پست ها : ۴

شرایط استخدام : شهروند افغانستان، مرد/ زن

تحصیلات عالی

تجربه كار در این زمینه، تسلط به زبان های ملی و مهارت استفاده از کمپیوتر و  اینترنت

ویژه گی وظیفه : تمام روز- ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر

مدت قرارداد: یک سال

برای کسب اطلاع در این زمینه و چگونگی ارایه درخواست به این نشانی مراجعه کنید.

 

 

 

ما را دنبال کنید