English - پښتو

دعوت برای شرکت در برنامه همکاری رسانه ای بین خبرنگاران افغان و پاکستانی

کابل: ۱۱ دلو ۱۳۹۲


بدینوسیله از موسسات رسانه‌یی مستقر در پاكستان و افغانستان كه علاقمند همكاری با همتا‌های خود در كشور‌های همسایه هستند، دعوت به عمل می‌آید، كه خبرنگاران خود را جهت اشتراك در مرحله بعدی برنامه تبادله‌ی تجارب خبرنگاران افغان و پاكستانی؛ با نام "برنامه همكاری رسانه‌یی افغانستان و پاكستان" معرفی نمایند. قرار است در این مرحله شش خبرنگار‌ افغان و شش خبرنگار پاكستانی توسط سازمان‌های رسانه‌یی معرفی و انتخاب شود و برای یك هفته در افغانستان و پاكستان بر موضوع گزارشی كه از طرف سازمان‌های مربوطه منظور می‌شود، تحقیق کنند. هر یك از این خبرنگاران در كشور همسایه‌اش با یكی از خبرنگارانی كه از طرف گروپ رسانه‌ای آن كشور معرفی می‌شود كار می‌کند. خبرنگاران انتخاب شده در عرصه‌های مختلف گزارش‌دهی از خارج، و خبرنگاری حساس در مقابل جنگ آموزش خواهند دید.
برنامه
همكاری رسانه‌های افغانستان و پاكستان یک برنامه ابتكاری است که از سال ۲۰۱۱ به طور پیوسته، تلاش‌های مشترکی را به خرج داده است، تا دسترسی خبرنگاران افغانستان و پاكستان و سازمان‌های رسانه‌یی دو كشور را به اطلاعات متوازن و تحلیل کارشناسانه مبتنی بر واقعیت با استفاده از تسهیلات و كار مشترک نهادهای رسانه‌یی بهبود ببخشد.
تحت این ابتكار یك عده‌ی محدود از خبرنگاران افغانستان و پاكستان از كشور‌های یکدیگر برای مدت یك هفته دیدار می‌نمایند تا روی موضوعی كه توسط سازمان رسانه‌ای مربوطه‌شان منظور گردیده، تحقیق و از آن گزارش تهیه کنند. هدف این برنامه، تقویت همكاری سازمان‌های رسانه‌ای دوكشور می‌باشد؛ بنابراین سازمان‌های رسانه‌یی كه می‌توانند خبرنگاری را به نمایندگی از خود برای این برنامه به طور تمام وقت معرفی نمایند، تقاضانامه یا درخواستی خود را تقدیم نمایند.
هر خبرنگار انتخاب شده با همكاری یكی از خبرنگاران كشور همسایه كه توسط گروپ رسانه‌یی انتخاب می‌شود، در آن كشور كار می‌نماید. تسهیلات لازم از جانب یك نهاد رسانه‌ای در كشور همسایه حین كار یك هفته‌ای این خبرنگار فراهم می‌گردد. بعداً یك تن از خبرنگاران كشور میزبان از كشور همسایه برای مدت یك هفته دیدار می‌نماید. در این حالت كشور همسایه مسوولیت فراهم‌آوری تسهیلات لازم را به خبرنگاری كه از این كشور سفر می‌نماید، عهده‌دار می‌باشد. خبرنگارانی  كه برای این برنامه انتخاب می‌شوند با همكاری و مشاركت نهاد‌های پیشگام رسانه‌ای در كشور‌های همسایه به تحقیق می‌پردازند.
یك بورد مشورتی متشكل از ۱۴ شخصیت‌ مشهور رسانه‌یی هر كشور با هم ملاقات می‌نمایند تا تقاضانامه‌ها را مرور و برندگان را انتخاب نمایند. بودجه مشترك این برنامه تمام مصارف تحقیق و گزارش‌دهی موضوع یا سوژه‌ی انتخاب شده را تأمین می‌نماید. این برنامه توسط سازمان حمایت رسانه‌ها، انستیتوت مطالعات صلح پاكستان و گروه رسانه ای کلید تمویل می‌گردد.
موضوعات:
موضوعاتی كه توسط نهاد‌های رسانه‌یی جهت گزارش‌دهی خبرنگاران انتخاب می‌گردد، حاوی این موضوعات می‌گردد:

 • حقوق بشر
 • آزادی بیان
 • فرصت‌های اقتصادی آن سوی سرحد
 • وضعیت زندگی زنان آن سوی سرحد
 • فرصت‌های آموزشی و چالش‌ها
 • تجارت و ترانزیت دو جانبه و تاثیر تجارت بر اقتصاد دو كشور
 • تبادله برنامه‌های فرهنگی
 • روابط تاریخی ای كه دو كشور را نزدیك می‌سازد
 • و صلحی ای كه دو كشور را از نگاه سیاسی تقویت نماید .

تبصره:
قابل یاد آوری است كه لست فوق در برگیرنده تمام موضوعات نیست، بلكه صرف تعدادی از موضوعات ممكنه از موضوعات متعددی است كه در این برنامه می تواند شامل شود.
شرایط :
خبرنگارانی كه تقاضای شركت در این برنامه را دارند، باید به طور آنلاین فورم ذیل را با اجازه نامه نهاد رسانه‌یی كه با آن تمام وقت كار می‌كنند، تكمیل نمایند. اجازه نامه یك نهاد رسانه‌یی با یك مكتوب سفارش كننده در صورتی كه خبرنگار پاكستانی است به "انستیتوت مطالعات صلح پاكستان" و اگر خبرنگار افغان باشد، به "كلید گروپ" از طریق پست باید ارسال ‌گردد. برای این كه درخواستی‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد، ملاك‌های زیر را باید داشته باشد:

 • سازمان معرفی كننده باید در یك نهاد رسانه‌یی یا در نهاد دولتی ثبت شده باشد.
 • خبرنگار معرف شده باید كارمند تمام وقت سازمان رسانه‌یی معرفی كننده باشد.
 • سازمان معرفی كننده باید متعهد باشد، حداقل برای میعادی كه برای تبادله خبرنگار در نظر گرفته شده است، با نهاد رسانه‌یی انتخاب شده در كشور همسایه متحدانه كار نماید.
 • سازمان معرفی كننده باید یك مكتوب سفارشی به همراه سه نمونه گزارشی که قبلاً توسط خبرنگار مورد نظر تهیه شده است را از طریق پست ارسال نماید. مكتوب سفارشی باید حاوی نكات زیر باشد:
 • تعهد سازمان معرفی كننده در اجازه دادن به خبرنگار برای یك هفته بازدید از كشور همسایه در یكی از ماه‌های اپریل یا می‌ سال ۲۰۱۴ و دو روز میعاد برای آموزش قبل از این بازدید، و فراهم‌آوری تسهیلات یك هفته‌ای برای خبرنگار انتخاب شده توسط كشور همسایه.
 • تعهد سازمان معرفی كننده مبنی بر این که گزارش تهیه شده توسط خبرنگار منتخب در کشور همسایه، در ظرف دو ماه توسط نهاد رسانه‌یی بعد از تحقیق مشترك به نشر برسد.
 • تعهد سازمان معرفی كننده بر این مورد كه خبرنگار منتخب بازدید خویش را از كشور همسایه در تاریخ‌های مورد نظری انجام دهد كه در برنامه تبادله خبرنگار روی آن تصمیم گرفته شده است.
 • ارائه سه موضوع گزارش پیشنهادی كه خبرنگار در صورت انتخاب شدن در كشور همسایه آن را تعقیب کند. (موضوع پیشنهادی باید دقیق، عملی و در مدت یك هفته قابل تكمیل باشد).

تبصره: خبرنگارانی كه در ماه‌های اپریل و می ‌سال ۲۰۱۴ مصروفیت‌ دارند و آنها را از سفر به خارج  باز می‌دارد، نباید تقاضای اشتراك در این برنامه را نمایند.

مصارف تحت پوشش برنامه:
برنامه تبادله خبرنگاران، هیچ‌گونه مصارف گروه معرفی كننده رسانه‌یی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. تمام مصارف مستقیم و ضروری مربوط به گزارش‌دهی و تحقیق موضوعات گزارش چون فیس‌های ویزه، مصارف سفر به پاكستان و یا افغانستان و محل اقامت، ترجمه، مصارف ترانسپورت محلی و بیمه برای خبرنگارانی كه انتخاب می‌گردند، از طریق بودجه مشترك تامین می‌گردد.

ضرب العجل:
ضرب العجل برای ارسال درخواستی آنلاین و پذیرش مكتوب سفارشی تا ساعت ۵ عصر ۶ مارچ سال ۲۰۱۴ می‌باشد. درخواستی‌ها فقط به شكل آنلاین پذیرفته می‌شود. به متقاضیان اكیداً توصیه می‌شود كه پروسه ‌درخواستی‌ را تكمیل نموده و سایر اسناد سفارشی را قبل از فرا رسیدن ضرب العجل، آپلود نمایند تا پروسه ‌درخواستی به گونه شفاف و موفق انجام گردد.
مكتوب سفارشی

سازمان رسانه‌یی معرفی كننده باید مكتوب سفارشی را از طرف پست ارسال نماید. یك درخواستی تنها زمانی درخواست تكمیل شده شمرده می‌شود، كه مكتوب سفارشی نیز به همراه آن دریافت شود.

پیشنهاد نامه باید الی تاریخ ۹ فبروری سال ۲۰۱۴ توسط پست ارسال گردد.

پیشنهاد نامۀ درخواست کننده گان از افغانستان باید از طریق پست به آدرس ذیل فرستاده شود:
The Killid Group
خانه # ۴۴۲ ، سرک #۶ ، چهاردهی وات،
نزدیک مسجد ازبک ها ، کارته سه
کابل ، افغانستان
۲۵۰۰ ۷۱۷ ۰۲۰ تلفون:
ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

پیشنهاد نامۀ درخواست کننده گان از پاکستان باید از طریق پست به آدرس ذیل فرستاده شود:
Pak Institute for Peace Studies
پست بکس شماره ۲۱۱۰ ، اسلام آباد ، پاکستان ، کود پستی ۴۴۰۰۰
ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آخرین فرصتهای رقابتی

ما را دنبال کنید