English - پښتو

گزارش نویسی

تهیه گزارش از فساد و خلاف کاری

ده نکته برای تهیه گزارش از فساد و خلاف کاری

دان ری، خبرنگار کاوشگر می‌گوید شناسایی شبکه‌های رشوه خواری، تعیین نحوه داد و ستدهای پنهانی، جمع آوری مدارک مربوط به فساد، برخورد با تهدیدهای احتمالی و مواجهه با موانع داخلی از موارد مهم در تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره فساد اداری و مالی است. به گفته آقای ری، خبرنگاران کاوشگر باید نتایج ملموس اقدام‌های نامرئی خلافکاران را دنبال کنند تا به سرنخ ماجرا برسند.

آقای ری ده نکته مهم در گزارشگری فساد اداری و خلافکاری‌های مالی را بر شمرده است:

۱. پیگیری فساد از پائین به بالا: شواهد و قرائن فساد همواره در سطوح پائین جامعه و در زندگی روزمره مردم قابل رصد است. می‌توانید سرنخ تحقیقات را از همین سطوح پائین آغاز و با تلاش مسیرش را تا رده‌های بالا‌تر دنبال کنید.

۲. شناسایی شبکه رشوه و نفوذ: در پرونده‌های فساد اغلب چندین شخص حقیقی یا حقوقی دست دارند. مهم است که مسیر جریان رشوه را شناسایی دهید و چگونگی ارتباط افراد یا گروه‌های مرتبط را مانند نقشه‌ای برای خود ترسیم کنید.

۳. حفظ منابع معتبر: کم نیستند افرادی که به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارند، اما فقط آنرا در اختیار خبر نگاران قابل اعتماد قرار می‌دهند. یک خبرنگار برای جذب این منابع باید اطمینان آن‌ها را جلب، صحت اطلاعات ارائه شده را بررسی و آن‌ها را به همکاری بیشتر تشویق کند.

ادامه مطلب...