English - پښتو

دایکندی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب بازدیدها
1 خبرنگاران دایکندی پوشش خبری اداره محلی را تحریم کردند 89
2 از روز خبرنگاران در دایکندی گرامی داشت شد 101
3 سربازان پولیس در دایکندی از خبرنگاران بخاطر رفتار خشونت آمیزشان معذرت خواهی کردند 292
4 خشونت پولیس با خبرنگاران در دایکندی را محکوم می کنیم 361
5 اقدام های محدود کننده آزادی بیان والی همچنان دایکندی ادامه دارد 332
6 مسؤلان در دایکندی همچنان به درخواست تحقیق در مورد حمله مدیر مسؤل و ساختمان رادیو نسیم بی پروایی می کنند 1025
7 رادیو نسیم با بم دستی مورد حمله قرار گرفت و صاحب امتیاز آن به شدت لت و کوب شد 959
8 دایکندی؛ ولایتی که والی آن به حکم رئیس جمهور در مورد حق دسترسی به اطلاعات احترام نمی‌گذارد 1041
9 رئیس جمهور قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده اما والی دایکندی خلاف آن عمل می کند 993