English - پښتو

هجوم به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه باید با جدیت بررسی شود

۸ عقرب ۱۳۹۶

مرکز خبرنگاران افغانستان، هجوم شماری از نمایندگان ولسی جرگه و همراهان شان را به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه، انتقال و یا حذف برخی مواد نشراتی آن را نمونه ای آشکار از خودسری و زورگویی و سانسور می داند و خواستار رسیدگی جدی به این مسئله می باشد.

محمد حلیم تنویر، رئیس رادیو و تلویزیون ولسی جرگه می گوید که این اقدام در پی اختلاف های اعضای مجلس با یک دیگر رخ داده است.

به گفته وی، نیمه شب ۴ عقرب، همایون همایون معاون و لالی حمیدی زی عضو مجلس با سه تن دیگر از جمله یک مسؤل امنیتی مجلس داخل دهلیز ثبت و نشر تلویزیون شده و یکی از دروازه های آن را شکسته اند.

بر پایه معلومات تنویر، یکی از افراد تخنیکی از سوی مهاجمان با خشونت به داخل اتاق نشر برده شده و مجبور به ثبت برخی از مسائلی شده که برای شان مهم بوده است و بخشی را نیز حذف کرده اند و به او هشدار داده اند که این مسئله را نباید بازگو کند.

رئیس رادیو و تلویزیون ولسی جرگه خاطر نشان می سازد جریان این رویداد که حدود دو ساعت دوام کرده توسط کمره های امنیتی ثبت شده است و موجود است.

محمد حلیم تنویر در عین حال تصریح می کند که فردای این رویداد، یک بار از سوی لالی حمیدزی و سپس از سوی همایون همایون احضار شده و مورد پرس و جو قرار گرفته است و حتی همایون او را تهدید کرده است.

بدیهی است که رادیو و تلویزیون ولسی جرگه به عنوان رسانه ای که تحت پوشش شورای ملی کار می کند و از بیت المال تامین مالی می شود، باید حرفه ای و غیرجانب دارانه کار کند و چنان چه شکایتی از چگونگی فعالیت آن وجود دارد باید از مجرای قانون به آن رسیدگی شود.

بر همین مبنا، مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام نمایندگان مذکور و همراهان شان را نشانه آشکار از زورگویی، خودسری و سانسور فعالیت های یک رسانه می داند به شدت محکوم می کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از هیئت اداری مجلس می خواهد این رویداد را با جدیت بررسی و اقدام های لازم و قانونی را در مورد عاملان آن و جلوگیری از تکرار این گونه رفتارها و تهدید ها روی دست بگیرد.

روایت کامل حلیم تنویر از چگونگی بروز این رویداد