English - پښتو

کاپیسا

متهمان به قتل محسن هاشمی آزاد شدند

محمود راقی،‌ ۲۳ سنبله ۱۳۹۲

محكمه ولايت كاپيسا،‌ دو متهم به قتل محسن هاشمي،‌ مجري راديو خصوصي صداي نجراب را كه از سوي محكمه ابتدايي به ۱۶ سال زندان محكوم كرده بود،‌ بي گناه شناخت و دستور آزادي آنان را صادر كرد اما سارنوالي/دادستاني آن را غير عادلانه خوانده و فرجام خواسته است.

حبيب فيضي،‌ سارنوال تعقيب قضايي سارنوالي كاپيسا به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه هيئت قضايي در جلسه علني كه ۲۰ سنبله برگزار شد،‌ با استناد به ماده ۲۵ قانون اساسي و ماده چهار قانون جزا و بنابر آن چه نبود دلايل الزام و شواهد جرم خواند،‌ اين دو متهم را بي گناه شناخت و دستور آزادي آنها را صادر كرد.

محسن هاشمي روز ۱۲ ماه ثور سال جاري ناپديد و جسد وي ۱۸ روز بعد از يك چاه در ۵۰۰ متر خانه اش در روستاي پاريات در شش كيلومتري مركز ولسوالي نجراب پيدا شد.

تيم صحي در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه مرگ محسن بر اثر يك زخم عميق در ناحيه سر و اصابت گلوله تفنگچه بوده است.

در پي آن،‌ محمد هاشم پدر و مولوي محمد آصف،‌ وسيم  و قاري عارف سه برادر محسن را به اتهام مشاركت در قتل بازداشت كرد.

يك و نيم ماه بعد در ۱۷ سرطان، محكمه ابتدايي نجراب احكام خود در مورد اين قضيه اعلام كرد و در نهايت‌ مولوي محمد آصف  و وسيم ‌ را به جرم قتل اين جوان به ۱۶ سال زندان محكوم كرد و پدر و برادر كوچكتر وي را به علت "نبود شواهد جرم" بي گناه شناخت.

اما حبيب فيضي، سارنوال تعيقب قضايي سارنوالي كاپيسا مي گويد كه احكام محكمه اول و دوم غير عادلانه است و سارنوالي فرجام خواسته است.

وي گفت افزود:" ما دلايل و شواهد كافي در مورد نقش محمد هاشم، پدر محسن و سه برادرش قاري عارف‌، مولوي آصف و وسيم را به محكمه ارايه كرديم و خواستار صدور حكم اعدام بر هر چهار تن آنان شده بوديم اما محكمه ابتدايي تنها دو تن را به ۱۶ سال زندان محكوم كرد و پس از آن محكمه نيز اين دو تن را بي گناه شناخت."

فيضي گفت:" ما با پر كردن فورم فرجام خواهي شكايت خود را نسبت به صدور احكام براي اين چهار متهم تكميل كرده و براي رسيدگي به لوي سارنوالي مي فرستيم تا از آن طريق به استره محكمه/دادگاه عالي فرستاده شود."

همسر محسن هاشمي،‌ نيز اين چهار تن به قتل شوهرش متهم كرده و خواستار صدور حكم اعدام براي آنان شده است.

وي پس از صدور احكام محكمه ابتدايي گفته بود كه نگران است با توجه به فساد اداري در نهادهاي عدلي و قضايي،‌ اين افراد آزاد شوند و به او آسيب برسانند.

محمد محسن ۳۰ ساله،‌ درسال ۱۳۸۸، همزمان با آغاز فعاليت راديو صداي نجراب،‌ كار خود را به عنوان گرداننده برنامه فرهنگي" مرواريد هاي هنر" و برنامه اجتماعي سياسي رويدادهاي هفته" آغاز كرد.

به گفته عبدالمطلب حامد،‌ مدير مسئول راديو صداي نجراب،‌ محسن هاشمي معمول از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ صبح و از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۸ شب در راديو كار مي كرد و در جريان روز در دوكان شخصي اش مصروف ارايه خدمات تخنيكي در مورد ديش هاي ماهواره اي و تعميركمپيوتربود و گاه و بيگاه به صورت غير رسمي براي انجام كارهاي مشابه به قرارگاه نيروهاي فرانسوي نيز مي رفت.

مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت:" خانم محسن به من گفت كه به جز يك برادر  محسن،‌ پدر و سه برادر ديگرش همواره به دليل كارهاي نيمه وقت او در قرارگاه نيروهاي فرانسوي با او مخالفت مي كردند و حتي يك دفعه قصد كشتن اش را داشتند كه همسايه ها مانع شده بودند."

سارنوالي ولسوالي نجراب نيز گفته است كه طبق تحقيقات و شواهد همسايه ها، محسن به خاطر آن چه كه سركشي از خواسته هاي پدر و مادرش خوانده شده،‌ عاق شده بود و اين قضيه سبب تشديد خصومت ها بين آنان گرديده بود.

در حال حاضر همسر محسن با دختر خوردسال اش كه حدود يك سال عمر دارد در خانه پدر خود زندگي مي كند.

مركز خبرنگاران افغانستان اما ضمن ابراز نگراني در مورد شيوه رسيدگي به قضيه قتل محسن هاشمي،‌ از لوي سارنوالي و دادگاه عالي مي خواهد تا به نگراني هاي همسر مقتول و جامعه خبرنگاري را جدي بگيرد وعدالت را در مورد عوامل اين جنايت اجرا كند.

اين نهاد مدافع آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه اي با پيگيري اين قضيه و چگونگي رسيدگي به آن،‌ به زودي عليه افزايش موارد خشونت ها عليه خبرنگاران يك كمپاين و دادخواهي سراسري راه اندازي خواهد كرد.

اطلاعات موجود در مركز خبرنگاران افغانستان نشان مي دهد كه از ابتداي ماه حمل سال جاري تا نيمه ماه اسد،‌ ۳۷ مورد خشونت عليه خبرنگاران و نقص آ‍زادي رسانه ها از جمله دو مورد قتل،‌ چهار مورد مجروحيت،‌ يك قضيه بسته شدن راديو،‌ يك مورد صدور حكم طولاني مدت زندان و يك مورد بازداشت موقت رخ داده است.

همسر محسن هاشمي: قاتلان شوهرم بايد اعدام شوند

چاريكار،‌ 20 اسد 1392

دو برادر محمد محسن هاشمي،‌ مجري راديو خصوصي صداي نجراب،‌  هر  كدام به جرم مشاركت در قتل اين مجري جوان به 16 سال زندان محكوم و پدر و يك برادر ديگر وي برائت گرفته اند اما همسر مقتول و سارنوال ولسوالي اين احكام را ناعادلانه مي دانند.

محسن هاشمي روز 12 ماه ثور سال جاري ناپديد و جسد وي 18 روز بعد از يك چاه در 500 متري خانه اش در روستاي پاريات در شش كيلومتري مركز ولسوالي نجراب پيدا شد.

يك منبع در صحت عامه كاپيسا گفت كه تيم صحي در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه مرگ محسن بر اثر يك زخم عميق ناشي از ضربه يك شي برنده و گلوله تفنگچه بوده است.

در پي آن،‌  پدر و سه برادر محسن به اتهام مشاركت در اين قتل بازداشت و پرونده آنان براي تحقيق و رسيده گي به نهادهاي عدلي و قضايي ولايت فرستاده شد.

يك و نيم ماه بعد در 17 سرطان، محكمه ابتدايي نجراب احكام خود در مورد اين قضيه اعلام كرد و در نهايت‌ مولوي محمد آصف 37 ساله و وسيم ‌28 ساله،  برادر بزرگ و ميانه محسن را به جرم قتل اين جوان به 16 سال زندان محكوم كرد و پدر و برادر كوچكتر وي را به علت "نبود شواهد جرم" بيگناه شناخت.

قاضي خداداد،‌ رئيس محكمه ابتدايي نجراب به مركز خبرنگاران افغانستان گفت اين احكام بر اساس ماده 395 قانون جزا صادرشده است اما طرفين قضيه حق دارند عليه آن در محاكم دوم و سوم اقدام كنند.

به گفته قاضي خداداد،‌ پرونده اين قضيه به محكمه ولايت فرستاده شده است و قرار است به زودي محكمه دوم نيز برگزار شود.

اما همسر محسن هاشمي به نتايج اين محاكمه اعتراض دارد و مي گويد كه محاكمه عادلانه نبوده است.

عبدالمطلب حامد،‌  صاحب امتياز و مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت كه خانم هاشمي به او گفته است كه همه متهمان در قتل محسن دخيل بوده اند و مستحق مرگ هستند.

وي گفت:" همسر محسن از من خواست كه نام وي به دليل ملاحظات خانواده گي و امنيتي افشا نشود اما گفت كه همه اين افراد را در قتل شوهرش مقصر مي داند و در عين حال نگران است كه با توجه به فساد اداري در نهادهاي عدلي و قضايي،‌ آنها آزاد شوند و به او آسيب برسانند."

حامد گفت كه محسن هاشمي طبق معمول از ساعت 6 صبح تا 10 صبح و از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در راديو كار مي كرد و در جريان روز در دوكان شخصي اش مصروف ارايه خدمات تخنيكي در مورد ديش هاي ماهواره اي و تعميركمپوتربود و گاه و بيگاه به صورت غير رسمي براي كارهاي مشابه به قرارگاه نيروهاي فرانسوي نيز مي رفت.

مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت:" خانم محسن به من گفت كه به جز يك برادر  محسن،‌ پدر و سه برادر ديگرش همواره به دليل كارهاي نيمه وقت او در قرارگاه نيروهاي فرانسوي با او مخالفت مي كردند و حتي يك دفعه قصد كشتن اش را داشتند كه همسايه ها مانع شده بودند."

محمد داوود،‌ سارنوال نجراب نيز گفت كه احكام ناعادلانه بوده و مصمم است عليه آن اقدام كند.

وي گفت:" ما بعد از تحقيق از متهمان،‌ از قاضي خواسته بوديم كه مطابق با ماده 395 قانون جزا،‌ مولوي آصف و وسيم را به خاطر ارتكاب قتل همراه با قصد و اراده به اعدام يا حبس ابد و براي پدر و برادرش ديگرش نيز به اتهام مشاركت در قتل احكامي مشابه صادر كند اما قاضي از ماده 396 كه خفيف تر است استفاده كرده است."

سارنوال نجراب افزود كه طبق تحقيقات و شواهد همسايه ها، محسن به خاطر آن چه كه سركشي از خواسته هاي پدر و مادرش خوانده شده،‌ آق شده بود و اين قضيه سبب تشديد خصومت ها بين آنان گرديده بود.

محمد محسن 30 ساله،‌ درسال 1388، همزمان با آغاز فعاليت راديو صداي نجراب،‌ كار خود را به عنوان گرداننده برنامه فرهنگي" مرواريد هاي هنر" و برنامه اجتماعي سياسي رويدادهاي هفته" آغاز كرد.

در حال حاضر همسر محسن با دختر خوردسال اش كه حدود يك سال عمر دارد در خانه پدرش زنده گي مي كند.

مركز خبرنگاران افغانستان برگزاري محاكمه عوامل قتل محسن هاشمي را يك گام رو به جلو در راستاي تامين عدالت مي داند اما در عين حال خواستار رسيده گي به شكايت همسر مقتول و  صدور حكم نهايي مبتني بر قانون جزاي كشور و ضمانت اجرايي آن مي باشد.

اين نهاد مدافع آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه اي از حكومت افغانستان مي خواهد تا نگراني هاي همسر مقتول را به وي‍ژه در زمينه امنيت جاني و رواني جدي بگيرد و به آن رسيده گي كند.

 

مجري يك راديوي محلي در نجراب به قتل رسيد

چاريكار،‌ 31 ثور 1392

جسد محمد محسن هاشمي،‌ مجري راديو خصوصي صداي نجراب در ولايت كاپيسا كه 18 روز پيش ناپديد شده بود، پيدا شد.

عبدالمطلب حامد‌،‌ صاحب امتياز و مدير مسئول راديو صداي نجراب به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه جسد محمد محسن كه اثر يك گلوله و زخم عميق در گردنش ديده مي شود،‌ بعد از ظهر روز گذشته از يك چاه بيرون كشيده شد.

وي گفت:" محمد محسن از 12 ماه ثور بر سركار خود حاضر نشد به شماره اش تماس گرفتيم اما رخ نگرديد و ما بعد از دو روز نماينده راديو را به خانه شان در قريه پاريات فرستاديم اما اعضاي خانواده اش گفتند كه ما هم نمي دانيم كجاست،‌ شايد كابل رفته باشد."

مدير مسئول راديو صداي نجراب افزود:" يك هفته بعد،‌ دوباره از خانواده اش پرسيديم اما آنها ضد ونقيض صحبت مي كردند تا اين كه به پوليس خبرداديم و سرانجام بعد از ظهر دوشنبه 30 ثور، پوليس جسد وي را از يك چاه در نزديك خانه اش پيدا كرد."

قريه پاريات، محل زنده گي هاشمي در شش كيلومتري شرق ولسوالي نجراب قرار دارد.

حامد افزود كه محمد محسن از چهار سال پيش يه اين سو به عنوان گرداننده گي يك برنامه فرهنگي به نام" مرواريد هاي هنر" و برنامه اجتماعي سياسي" رويدادهاي هفته" را برعهده داشت.

محمد محسن هاشمي،‌ حدود 30 سال عمر داشت و از وي يك همسر و يك دختر يك ساله به جاي مانده است.

تا اكنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت اين رويداد را برعهده نگرفته است اما احمد هنايش‌، مسئول حوزه شمال  مركز خبرنگاران افغانستان،‌ گفت كه پوليس نجراب،‌ سه تن از اعضاي خانواده  محمدمحسن را بازداشت نموده و اين افراد تحت تحقيق قرار دارند.

هنايش خاطر نشان كرد كه اين دومين قتل مرموز دست فعالان امور رسانه اي است كه طي سه ماه گذشته در كاپيسا رخ مي دهد.

به گفته وي،‌ حدود سه ماه پيش،‌ دنيا ذاكري،‌ 18 ساله گرداننده سابق راديو خصوصي الهام  در شهر چاريكار،‌ نيز به طور مرموزي در خانه اش جان باخت.

اين دختر جوان دو ماه قبل از مرگ،‌ به دلايل نا مشخص از وظيفه خود در راديو الهام كناره گيري كرده بود.

مركز خبرنگاران افغانستان از دولت افغانستان ضمن محكوميت شديد قتل محمد محسن هاشمي، از دولت افغانستان مي خواهد كه اين قضيه و جان باختن مرموز دنيا ذاكري را با جديت پيگيري كند و عوامل آن را مورد پيگرد قانوني قرار دهد.

صفحه 1 از 2

شروع
قبلی
1