English - پښتو

حمایت مرکز خبرنگاران افغانستان از نامه سرگشاده به رئیس جمهور غنا

۱ عقرب ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، به درخواست" مرکز آزادی اطلاعات افریقا" جواب مثبت داده و از نامه سرگشاده این سازمان به رئیس جمهور غنا برای فراهم کردن حق دسترسی به اطلاعات در این کشور، حمایت کرده است.

در سپتمبر ۲۰۱۵، جمهوری غنا در کنار سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شد تا اهداف توسعه پایدار را که یکی از آنها تصویب و اجرای قوانین دسترسی به اطلاعات است، عملی کند.

در عین حال، سازمان " منشور افریقایی حقوق بشر و مردم" که غنا نیز عضو آن است از کشورهای عضو می خواهد تا قوانینی در زمینه حق دسترسی مردم به اطلاعات تصویب و اقدامات لازم را در راستای حفاظت و تقویت این حق انسانی روی دست بگیرند.

اما یافته های اخیر مرکز آزادی اطلاعات افریقا نشان می دهد که غنا در راستای این تعهد خود پیشرفتی نداشته است و قانون مشخصی در زمینه دسترسی به اطلاعات در این کشور تصویب نشده است.

در این نامه سرگشاده که ۳۴ سازمان بین المللی و ملی از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان آن را امضاء کرده است، از "نانا آکوفو-آدو" رئیس جمهور غنا خواسته شده است در راستای عمل به تعهدات این کشور در زمینه تصویب قانون ویژه دسترسی به اطلاعات عمل کند.

آقای آدو یک سال پیش به عنوان رئیس جمهور غنا انتخاب شد. وی وعده سپرده بود که حکومت تحت رهبری اش در راستای شفافیت و پاسخ گویی به مردم که یکی از مؤلفه های اصلی آن حق دسترسی به اطلاعات است، کار خواهد کرد.

اعضا : 1
محتوا : 1009
بازدیدکنندگان : 1902491

مطالب پر بازدید

ما را دنبال کنید