کابینه حکومت درخواست برای نام گزاری رسمی ۲۷ حوت را به نام "روز خبرنگار" تائید کرد

کابینه حکومت درخواست برای نام گزاری رسمی ۲۷ حوت را به نام "روز خبرنگار" تائید کرد

۱۵ حوت ۱۳۹۷

کابل-- بلاخره تلاش ها نتیجه داد و کابینه حکومت، با نام گزاری ۲۷ حوت به عنوان "روز خبرنگار" موافقت کرد و قرار شد به عنوان یک روز ملی در تقویم کشور درج گردد.
در سال ۱۳۹۲، مرکز خبرنگاران افغانستان بنابر اهمیت خبرنگاری حرفه ای در افغانستان، احترام به تلاش های خستگی ناپذیر خبرنگاران در راستای اطلاع رسانی به مردم و یادبود از قربانیان جامعه رسانه ای کشور، در یک طرح ابتکاری در مشورت با متخصصان عرصه اطلاع رسانی، روز ۲۷ حوت را روز خبرنگار نامید و از آن زمان هر سال در مراسم گوناگون گرامی داشته می شود و به این مناسبت هر سال خبرنگار سال افغانستان نیز بر اساس یک برنامه رقابتی انتخاب می شود.

طرح رسمی شدن این روز سال گذشته در نشست فدراسیون نهادهای خبرنگاری نیز مطرح شد که بعد از بحث  و بررسی از سوی اعضای فدراسیون نیز مورد تائید قرار گرفت و درخواستی جهت طی مراحل قانونی و ثبت آن به عنوان مناسبت ملی به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال شد.

در همین راستا، هفته گذشته کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در نشستی به ریاست سرور دانش و حضور نمایندگان ارشد ادارات دولتی و فدراسیون نهادهای خبرنگاری، با این طرح موافقت کرد و به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده شد تا آن را طی مراحل کند.
قابل یادآوری است که ۲۷ حوت بخاطر مصادف بودن با پایان سال هجری شمسی، همزمانی با بررسی های سالانه درون سازمانی رسانه ها، ارایه گزارش سالانه از وضعیت کارخبرنگاری و رسانه ای و مناسبتی که نه تنها به شخص و تشکل خاصی تعلق نداشته باشد، بلکه مورد احترام همه اعضای جامعه رسانه ای کشور باشد، انتخاب شده است.

بنابر اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، کابینه حکومت روز گذشته در نشستی به ریاست محمد اشرف غنی در ارگ برگزار شد با این درخواست موافقت کرده است و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داده است تا روز خبرنگار را به عنوان یک مناسبت ملی در تقویم کشور درج کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن ابزار خرسندی از این اقدام نیک کابینه حکومت، از حمایت همکاران گرامی در فدراسیون نهادهای خبرنگاری و وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر رسمی شدن این روز تشکر می کند و انتظار دارد حکومت بخاطر رشد بیشتر رسانه های آزاد و رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران نیز با جدیت اقدام کند.