کارزار علیه معافیت از مجازات، ولایت ننگرهار-۱۳۹۶

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه‌های خبری جان خود را در افغانستان از دست داده‌اند که از آن جمله ۲۹ تن هدف قرار گرفته‌اند و به قتل رسیده‌اند که بیشتر آن‌ها به خاطر کارشان هدف قرار گرفته‌اند.

افزون براین، طی این مدت به ویژه پس از سقوط رژیم طالبان شماری از خبرنگاران نیز بر اثر تیر اندازی و یا در جریان جنگ زخمی شده و صد‌ها تن دیگر مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته، تهدید گردیده و یا برخی هم ناچار به ترک کشور شده‌اند.

نا‌امنی و ترس از خطر جانی هنوز هم یک تهدید جدی علیه خبرنگاران به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی هم مرز با پاکستان به شمار می‌رود و بسیاری از خبرنگاران به ندرت می‌توانند بخاطر پوشش مستقیم یک رویداد در خارج از شهر‌ها حضور یابند.

طالبان، گروههای مسلح غیر مسئول و افراد زورمند محلی عمده‌ترین عوامل ایجاد ترس در میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌باشد که به سانسور روز افزون دامن زده‌اند.

این فرهنگ معافیت از مجازات است که منجر به آسیب دیدن آزادی رسانه‌ها و محدودیت شدید آزادی بیان می‌گردد و باید با آن مبارزه شود.