اعلامیه فدراسیون خبرنگاران: دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات پاسخ دهد

اعلامیه فدراسیون خبرنگاران: دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات پاسخ دهد

 

 ۱۵ دلو ۱۳۹۸

کابل- تعدادی از رسانه های سرتاسری و محلی دربرابر آنچه محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات می خوانند، اعتراض کردند.

 

در تجمعی که مسؤولان این رسانه ها امروز در محل تعیین شده برای ساخت منار آزادی بیان برگزار کرده بودند، از شماری از نهاد های دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت های دفاع،داخله، مالیه و صحت عامه، دفترریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی، به عنوان بسته ترین نهاد ها یاد کردند.

رسانه های معترض وضعیت موجود را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی و نهاد های حامی رسانه ها خواستند که به رفع این مشکل، رسیده گی شود.

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در حالی که اعمال هرگونه محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذ کشور می داند و از خواست رسانه ها برای تآمین دسترسی به اطلاعات حمایت می کند،‌از دولت افغانستان می خواهد که به این اعتراض رسانه ها به زود ترین فرصت و به گونۀ جدی توجه کرده و در رفع آن از هیچ گونه اقدامی دریغ نورزد.

فدراسیون همچنان از این که با وجود گذشت سه سال از تهداب گذاری منار آزادی بیان، هیچ کاری برای ساخت آن انجام نشده وزارت اطلاعات وفرهنگ و شهرداری کابل را در زمینه مقصر می داند و از رهبری دولت می خواهد که ساخت این بنای یاد بود را باسرعت آغاز کرده و به پایان رساند.