اعلامیه فدراسیون خبرنگاران: دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات پاسخ دهد