پرسش و پاسخ های متداول

مركز خبرنگاران افغانستان يك نهاد مستقل، غير دولتی وغير سياسي است که براساس احكام قانون رسانه های همگاني كشور ایجاد گردیده است.

این مرکز در ماه ثور 1388 با کسب جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ با نام « مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» شروع به فعالیت کرد اما در اول میزان 1390 با فیصله هیأت رهبری و موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ نام آن از« مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» به «‌ مرکز خبرنگاران افغانستان»‌ تعدیل گردید.

در ذیل به شماری از پرسش های متدوال در مورد مرکز خبرنگاران افغانستان پاسخ داده شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان چطور ایجاد شد ؟

آزادی مطبوعات یکی از دستاوردهای عمده دولت افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان است اما این دستاورد کم نظیر به دلیل ادامه جنگ، کشت و قاچاق مواد مخدر، زیر ساخت های سنتی و نهادینه نبودن دموکراسی، با چالش های عمده ای مواجه بوده است.

ادامه این وضعیت، گروهي از خبرنگاران در کابل و هرات را برآن داشت تا برای دفاع و حمایت از آزادی مطبوعات و نهادینه ساختن آزادی بيان در افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان را ایجاد کنند.

چی کسانی مرکز خبرنگاران افغانستان را اداره می کنند؟
هزینه های مالی این مرکز چطور تامین می شود؟
مرکز خبرنگاران افغانستان چطور از خبرنگاران حمایت می کند و یا به آنان خدمات می رساند؟
مرکز خبرنگاران افغانستان اطلاعات مورد نیاز را چطور بدست می آورد؟
چه وقت یک خبرنگار می تواند با مرکزخبرنگاران افغانستان تماس بگیرد؟
مرکز خبرنگاران افغانستان چگونه رویدادهای مختلف بر علیه خبرنگاران را بررسی و پوشش می دهد؟
من چطور می توانم کاپی مطالب منتشرشده در سایت مرکز خبرنگاران را بدست آورم؟