با ما در تماس شوید

نشانی : خانه پنجم، جاده ۵۴ میرویس صادق، بلوار میرویس صادق(۶۴ متری)، هرات

ایمیل : info@afjc.af

شماره های تماس ۹۳۷۸۶۴۶۵۸۹۱-۰۷۰۸۱۹۸۶۶۸