ماموریت

مرکز خبرنگاران افغانستان یک نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی است که براساس احکام قانون رسانه‌های همگانی کشور ایجاد گردیده است.
این مرکز در ماه ثور ۱۳۸۸ با کسب جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ با نام «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» شروع به فعالیت کرد اما در اول میزان ۱۳۹۰ با فیصله هیأت رهبری و موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ نام آن از «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» به «‌ مرکز خبرنگاران افغانستان» ‌ تعدیل گردید.
مرکز خبرنگاران افغانستان با هدف حمایت از خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه‌ای و نهادینه کردن آزادی مطبوعات در کشور ایجاد گردیده است.

اهداف:

  • ایجاد یک شبکه پویا و تپنده از خبرنگاران در سطح کشور
  • حمایت همه جانبه از حقوق خبرنگاران و دست اندرکاران فعالیت رسانه ای
  • آموزش خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه ای در زمینه های مرتبط
  • اطلاع رسانی و راهنمایی خبرنگاران در مورد آخرین رویدادها و موضوعات مرتبط با حرفه خبرنگاری در داخل و خارج ازکشور
  • برگزاری همایش های مختلف با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه ای به منظور شریک ساختن نظرات، توصیه ها و  برنامه های راهبری در راستای نهادینه ساختن فعالیت رسانه ای در کشور
  • تقدیر از خبرنگاران و رسانه های فعال و برتر و اهدای جوایز رسانه ای