مدیریت

۲۳ میزان ۱۳۹۹

مزارشریف- لطف‌الله رؤفی خبرنگار با سابقه و ش...

هر سال، از روز ملی خبرنگار در ۲۷ حوت با برگزاری مراسم مختلف در کابل و هم...

نوراحمد کریمی. تصویر از صحفه فیسبوک مجله دوربین

Etefaq e Islam 7 Copy

 ۱۵ سنبله ۱۳۹۹

کابل- وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن برگز...