مدیریت

 

۱۳ دلو ۱۳۹۸

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت «روز خبرنگار» برای هفتمین سال(۱۳۹۸)، «خبرنگار سال افغانست...

۱۷جدی ۱۳۹۸

جلال‌آباد- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه شرق که با شرکت خبرنگارانی از ولا...

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ول...

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حو...