مدیریت

۱۳ دلو ۱۳۹۹

مزارشریف- محمد رحیم صالح، رئیس  تلویزیون...

 

نظری پریانی، مدیر مسؤل روزنامه راه ماندگار در مراسم آغاز به کار این ر...

۱۲ دلو ۱۳۹۹

ترینکوت- تلویزیون خصوصی "پیوستون" در شهر تری...

 

۲ دلو ‍۱۳۹۹

هرات- خبرنگاران هرات پوشش خبری سف...

۲۶ جدی ۱۳۹۹

کندز- امروز در پی صحبت  تحریک آمیز امام مسج...

 

۱۳ جدی ۲۰۲۰

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۲۰۲۰ ، ۱۱۲ قضیه علیه خبرنگ...