مدیریت

تصویر: فیس‌بوک

۲۲ سرطان ۱۳۹۹

کابل- دادمحمدعنابی،...

" به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید"

 

" به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید"

کا...

۲۶ جوزا ۱۳۹۹

کابل - مرکز خبرنگاران افغانستان از نامه سرگشاده خبرنگاران ونهادهای بین‌المللی مدافع آ...