مدیریت

 

۱۰ دلو ۱۳۹۸

هرات- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری هر...

 

۳۰ جدی ۱۳۹۸

کابل- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری کا...

۲۷جدی ۱۳۹۸

کابل- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه شرق که با شرکت خبرنگارانی از ولایات پروا...

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل: هیأت داوران هفتمین دور جشنواره رقابتی خبرنگاران برتر افغانستان، "۱۰ خبرنگار بر...

 

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه برنامه رقابتی سالانه ویژ...

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل: گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان در زمینه میزان امنیت و مصونیت خبرنگاران در ...