مدیریت

 

۲۰ ثور ۱۳۹۹

فیروزکوه: مسؤلان محلی در ولایت غور می‌گویند که احمدخان نوید، مج...

 

۶ دلو ۱۳۹۸

هرات- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه غرب که با شرکت خب...

 

۱۰ دلو ۱۳۹۸

هرات- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری هر...

 

۳۰ جدی ۱۳۹۸

کابل- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری کا...

۲۷جدی ۱۳۹۸

کابل- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه شرق که با شرکت خبرنگارانی از ولایات پروا...

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل: هیأت داوران هفتمین دور جشنواره رقابتی خبرنگاران برتر افغانستان، "۱۰ خبرنگار بر...