مدیریت

۲۷ حوت ۱۳۹۷

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتایج برنامه رقابتی خبرنگار سال افغانستان را اعلام کرد ...

۲۷ حوت ۱۳۹۷

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه برنامه رقابتی سالانه ویژه خ...

     گزارش سالانه- حمل تا حوت ۱۳۹۷

حمله، خشونت، تهدید، فشار، و ارعاب خبرنگاران و فعالان رس...

۲۱ حوت ۱۳۹۷

لشکرگاه- مرکز خبرنگاران افغانستان، سوء قصد علیه نثار احمد احمدی خبرنگار تلویزیون سباوون در ش...

۱۵ حوت ۱۳۹۷

کابل-- بلاخره تلاش ها نتیجه داد و کابینه حکومت، با نام گزاری ۲۷ حوت به عنوان "روز خبرنگار" ...

۲۱ دلو ۱۳۹۷

کابل-- سه خبرنگار ورزشی افغانستان، از سوی فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی جزو ۱۰ خبرنگار ...