مدیریت

۲۱ دلو ۱۳۹۷

کابل-- سه خبرنگار ورزشی افغانستان، از سوی فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی جزو ۱۰ خبرنگار ...

۱۶ دلو ۱۳۹۷

تالقان- افراد مسلح ناشناس با حمله به ساختمان رادیو غیر دولتی" همصدا" در شهر تالقان مرکز و...

۱۴ دلو ۱۳۹۷

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت «روز خبرنگار» برای ششمین سال(...