مدیریت

هر سال، از روز ملی خبرنگار در ۲۷ حوت با برگزاری مراسم مختلف در کابل و هم...

نوراحمد کریمی. تصویر از صحفه فیسبوک مجله دوربین

Etefaq e Islam 7 Copy

 ۱۵ سنبله ۱۳۹۹

کابل- وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن برگز...

۷ سنبله ۱۳۹۹

مزارشریف: منابع محلی در ولایت بلخ می...

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، مرکز خبرنگاران افغانستان را در توییت...