مدیریت

۱۴ سنبله ۱۳۹۸

کابل: دست کم شش خبرنگار و کارمند رسانه ای در حمله انتحاری امروز در کابل که شمار زیادی ک...

زمزمه نیازی( چپ) که بیشترین امتیاز را از سوی هیات داوران گرفته بود، به عنوان خبرنگار سال افغانستان در سال ۱۳۹۶ انتخاب شد. لوح جایزه از سوی...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی و ...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی و ...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی و ...