مدیریت

 

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه برنامه رقابتی سالانه ویژ...

۲۷ حوت ۱۳۹۸

کابل: گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان در زمینه میزان امنیت و مصونیت خبرنگاران در ...

                         گزارش سالانه- ۱ حمل تا ۲۷حوت ۱۳۹

 

۲۳ حوت ۱۳۹۸

کندز: مسؤلان محلی در کندز می‌گویند طالبان با حمله به موتر حامل یک خبرنگار در کندز، یکی از همراهانش را کشته و این ...

۲۱ دلو ۱۳۹۸

کابل- کابینه افغانستان طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را به منظور تسریع روند رس...


محمد قاسم رحمانی/ آرمان ملی

۱۶ دلو ‍۱۳۹۸
مادۀ پنجاهم قانون اساسی اف...