مدیریت

 

طرزالعمل تأمين امنيت و مصونيت

 ژورناليستان و رسانهها

قانون رسانه های همگانی افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده او...

۲۲ سرطان ۱۳۹۸

گردیز: منابع محلی در ولایت پکتیا می گویند که نادرشاه صاحب زاده، مجری و تهیه کننده رادی...

سه شنبه، ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

کابل: شماری از اعضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، که همزمان عضویت صندوق حمایت خبرنگاران را  دا...

 

۲۲ جوزا ۱۳۹۸

قلات: اداره رادیو و تلویزیون ملی می گوید که سخی، مشهور به بلوچ، کارمند بخش تخنیک این رسانه در ولایت زابل، از سوی...

 

۱۱ ثور ۱۳۹۷( ۱ می ۲۰۱۹ میلادی)

سوم ماه می مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. در این روز ما ازاصول بنیادی آزادی مطبوعات تجلی...