مدیریت سایت

مقدمه:

 

موازین اخلاقی، از مهم‌ترین مولفه‌های بنیادین کار رسانه‌یی در بسیاری از کشورهای جهان است.

اص...

این مقاله از سوی صدیق الله توحیدی، مسئول دیده‌بان رسانه ها- مؤسسه نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در همایش روز بین المللی اخل...

پنج شنبه 30 سنبله1391

همایش سالانه روز بین المللی اخلاق رسانه‌ای با حضور معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و شرکت حدود ۱۰۰ تن ...

ساده ترين تعريف: خبرنگار کسی است که به حرفه خبرنگاری مشغول است؛ یعنی خبر و گزارش های خبری را برای چاپ در روزنامه ها، مجله ها و نشريات و یا ...

خبر از کجا به دست می آید؟

هر کسی که برای یک سازمان خبری کار می کند، از منشی گرفته تا ريیس کل، باید اطلاعاتش را که شامل چيزه...