مدیریت سایت

13نام: شیما رضایی
زن/مرد: زن/ ۲۴ ساله
وظیفه: گرداننده، تلویزیون طلوع
داخلی/...

8نام: هری بورتون
زن/مرد: مرد
وظیفه: فلمبردار رویترز
داخلی/خارجی: خارجی
چ...

3نام: محمود صارمی
زن/مرد: مرد/۴۰ ساله
وظیفه: خبرنگار، ایرنا(خبرگزاری جمهوری اسلامی)
داخل...

2نام: میرویس جلیل
زن/مرد: مرد/۲۵ ساله
وظیفه: خبرنگار، بی بی سی
داخلی و یا خارجی: افغان
...

۱۰ عقرب ۱۳۹۷

کابل-  در طی حدود دو دهه اخیر درافغانستان، بیشتر از ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شده اند اما بررسی های مرکز خبرن...

۲۴ میزان ۱۳۹۷

کابل—صندوق حمایت از خبرنگاران بعد از احیاء، امروز در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور گشایش یا...