مدیریت سایت

پارلمان قرقیزستان/Getty  Images

۱۶ جوزا ۱۳۹۷

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان با پیوستن به یک کارزار جهانی، ادامه روند فشار و تهدید ...

۲۳ حمل ۱۳۹۷

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، با پیوستن به یک کارزار جهانی، در نامه‌ای سرگشاده از شورای ار...

۶ حمل ۱۳۹۷

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، به یک کارزار بین‌المللی پیوسته است و در یک نامه سرگشاده از دولت تونس خواسته است تا پیشنو...

۲۲ قوس ۱۳۹۶

کابل: با وجود تعهد رهبران حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از آزادی بیان و تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران در کشور، حکومت اف...

مرکز خبرنگاران افغانستان                               گزارش ...

مرکز خبرنگاران افغانستان                               گزارش ...