مدیریت سایت

۱۱ ثور ۱۳۹۷

کابل--خبرنگاران، در گردهمایی‌هایی در سراسر کشور، کشتار همکاران شان را در کابل و قتل یک همکار دیگرشان در خوست را جنایت بش...

۱۱ ثور ۱۳۹۷

کابل-- در پی رویداد‌های خشونت بار اخیر در برابر خبرنگاران، کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در نشستی اضطراری، راه‌های کمک ...

27 ثور 1396

مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله انتحاری امروز کابل که در میان خبرنگاران صورت گرفت به عنوان اقدامی وحشیانه و شیطانی و جنایت ...

۲۳ حمل ۱۳۹۷

کابل: کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات می‌گوید که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رئیس دفتر وی را در پیوند به خوددا...

۹ حمل ۱۳۹۷

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، سوء قصد افراد مسلح علیه مسعود حسینی عکاس خبرگزاری اسوشیتدپرس در کابل را مایه نگرانی عمیق...

۲۸ حوت ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه برنامه رقابتی سالانه ویژه خبرنگاران را اعلام کرد که بر مبنای آن خبرنگار بی بی سی، ...