مدیریت سایت

۳۰ جدی ۱۳۹۶

کابل: آژانس خبری پژواک می‌گوید در راستای تسریع روند اطلاع رسانی به مردم، سیستم خبررسانی با پیام‌های ...

۳۰ جدی ۱۳۹۶

کابل: حکومت افغانستان برای گرامی داشت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای که در بیشتر از دو دهه اخیر در کشور کشته شده اند، در ک...

۷ جدی ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله انتحاری مرگبار به ساختمان خبرگزاری صدای افغان/مرکز فرهنگی تبیان در کابل که بر اثر آ...

۲۶قوس۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، توهین خبرنگاران از سوی تیم محافظت رئیس جمهور در کابل و ممانعت آنان ...

۲۶قوس۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، لت و کوب و توهین خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خورشید را از سوی دستیار معاون کمیسیون انت...

۱۶ عقرب ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان تلویزیون شمشاد در کابل را حمله به تمام رسانه ها و آزاد...