مدیریت سایت

۱۰ عقرب ۱۳۹۶

کابل: در آستانه روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، بیش از ۱۵۰ خبرنگار افغان با امضای ن...

۸ عقرب ۱۳۹۶

مرکز خبرنگاران افغانستان، هجوم شماری از نمایندگان ولسی جرگه و همراهان شان را به رادیو و تلویزیون ولسی جرگه، انتقال و یا ...

۲۲ سنبله ۱۳۹۶

کابل: معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که هرگاه رسانه ها مالیات خود را پرداخت نکنند، با برخورد قانونی مواجه ...

۲۰ سنبله ۱۳۹۶

کابل: سعدالدین شپون، خبرنگار پیشین صدای امریکا و نویسندۀ مشهور زبان پشتو، در اثر بیماری به سن ۸۴ سالگی  در امریکا در...

۷ سنبله ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی استقبال می کند و آن را گامی در راست...

۱۸ سرطان ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز نگرانی نشر یک گزارش غیر حرفه ای توسط خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه، از کمیسیون ...