مدیریت سایت

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار برای چهارمین سال خبرنگار سال افغانستان را بر پایه یک برنامه رقابتی برگز...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار برای سومین سال خبرنگار سال افغانستان را بر پایه یک برنامه رقابتی برگزیند.

...

۲۵حوت ۱۳۹۴

.کابل: در پی بررسی های حرفه یی هیئت داوران سومین رقابت سالانه خبرنگار سال افغانستان، ۱۰ ...

۲ قوس ۱۳۹۴

رقابت ملی برای عکس‌هایی از افغانستان

امروزه مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته عکس می‌گیرند و می...

مرکز خبرنگاران افغانستان، به مناسبت روز خبرنگار در نظر دارد برای دومین سال جایزه «دستاورد یک عمر خبرنگاری» را بر پایه یک برنامه رق...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار برای دومین سال خبرنگار سال افغانستان را بر پایه یک برنامه رقابتی برگز...