مدیریت سایت

۱۶ سرطان ۱۳۹۳

عکاسان خبرنگار از همه ولایات افغانستان می توانند در دومین دور مسابقه عکاسی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای ا...

بنیاد دوشکو یووانویچ در جمهوری مونته نگرو از خبرنگاران سراسر جهان برای شرکت در یک رقابت بین المللی دعوت کرده است.

مه...

۱۹ دلو ۱۳۹۲

رادیو و تلویزیون بین المللی آلمان، دویچه وله،  دهمین دوره BOBs را راه اندازی کرده است که بر مبنای آن از انسان‌ها و پروژه...

کابل: ۱۱ دلو ۱۳۹۲


بدینوسیله از موسسات رسانه‌یی مستقر در پاكستان و افغانستان كه علاقمند همكاری با همتا‌های خود در كشور‌های همس...

خبرنگاران علاقه مند به گزارشگری بحران می توانند برای تامین مخارج طرح های پیشنهادی خود 7500 دالر از مرکز پولیتزر دریافت کنند.

این کمک م...

عکاسان مطبوعاتی می‌توانند در مسابقه بین المللی عکاسی که از سوی مجله اسمیتسونین در شهر واشنتگتن امریکا برگزار می‌شود شرکت کنند....