مدیریت سایت

۲۰ حمل ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، برخورد رئیس جمهور با خبرنگاران رسانه های داخلی در نشست خبری امروز را غیر قاب...

۲۷حوت ۱۳۹۵

کابل: مختار وفایی، خبرنگار روزنامه هشت صبح با گزارشی در مورد سوء استفاده مقام های ارشد دولتی سابق از وسایط نقلیه دولتی تو...

۲۵ دلو ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از تائید طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی از سوی کمیته تقنین کا...

۲۲ جدی ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله تروریستی خونین روز گذشته کابل که در آن شمار زیادی از هموطنان از جمله دو کارمند ت...

۱۱ قوس ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن ابراز نگرانی از اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد شبکه های تلویزیونی درکشور، از وی می ...

۱۲ عقرب ۱۳۹۵

با وجود تلاش های حکومت افغانستان، دیده می شود که قتل و کشتار خبرنگاران و فعالان رسانه ای در مقیاس بالا در ۱۵ سال اخیر اد...