مدیریت سایت

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از حکم رئیس جمهور به نهادهای دولتی در زمینه تسریع روند دسترسی مردم به اطلاعات «درست» و «به موقع» ، استقب...

ه‌منظور چگونگی تسریع روند معلومات‌دهی درست و به‌موقع برای مردم، مراتب آتی منظور است:

۱- قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن ...

۱۹ میزان ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله مسلحانه به مدیر مسؤل روزنامه «افغانستان تایمز» را در شهر کابل به شدت محکوم می‌ک...

۱۱ میزان ۱۳۹۵

کابل: نخستین جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و حکومت جهت تامین امنیت خبرنگ...

۳۱ سنبله ۱۳۹۵

کابل: دولت افغانستان، به درخواست یک ائتلاف جهانی نهادهای حامی آزادی بیان از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان، از گزینش ن...

۱۰ سنبله ۱۳۹۵

کابل: کمیسیون رسانه های همگانی می گوید که فعالیت رسانه یی در کشور، با تحرک و توسعۀ خوبی همراه است و در پنج ماه گذشته ۲۵ ...