مدیریت سایت

چگونه برای نوشتن متن يک خبر آماده شويم. بعلاوه چند "بايد و نبايد" مفيد.

درس‌هاعنوان

يادداشت برداری: از ...

ده نکته مهم برای مصاحبه با سیاست مداران

مصاحبه با سیاستمداران یک هنر پیچیده است. برای این کار باید از انگیزه بالایی برخورد...

۲۰ نکته برای مصاحبه بهتر

خبرنگاران باید پیش از انجام مصاحبه به خوبی خود را آماده کنند. موارد مورد نظر خود را در سه سوال خلاصه کنید د...

ده نکته برای تهیه گزارش از فساد و خلاف کاری

دان ری، خبرنگار کاوشگر می‌گوید شناسایی شبکه‌های رشوه خواری، تعیین نحوه داد و ...

شما در این دوره آموزشی با مبانی خبرنگاری آنلاین، نحوه نوشتن برای وب و گزارش نویسی همزمان برای رسانه های مختلف آشنا می شوید.

ده نکته مهم برای مصاحبه با سیاست مداران

جمعه 22 دلو 1389

نویسنده : دیوید بروئر

مصاحبه ب...