مدیریت سایت

۳ سنبله ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها از سوی شورای امنیت ملی کشور استقبال می کن...

۸ سرطان ۱۳۹۵

کابل: فعالیت نخستین تلویزیون علمی افغانستان به نام «پیشگام» با هدف تدریس سواد آموزی و برنامه تحصیلی تا درجه ماستری آغا...

۲۳ جوزا ۱۳۹۵

تورنتو: آی فکس، شبکه بین المللی متشکل از ۱۰۴ نهاد مدافع آزادی بیان در جهان، از حکومت افغانستان خواسته است تا ...

۱۹ جوزا ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، ممنوعیت استفاده از گجت های پرنده یا پهباد ها را از سوی شورای امنیت ملی کشور، خلاف ...

۶ جوزا ۱۳۹۵

کابل: پس از سال ها تلاش، موازین ملی اخلاق خبرنگاری افغانستان در یک گردهمایی بزرگ ملی خبرنگاران مورد بحث و بررسی قرار گرف...

۶ جوزا ۱۳۹۵

کابل: وزارت اطلاعات و فرهنگ برخی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی را متهم کرده که با پخش آگهی‌های بازرگانی حاوی تصاو...