مدیریت سایت

۲۲ دلو ۱۳۹۴

کابل: نخستین ماهنامه چاپی تخصصی روان‌شناسی برای افغانستان، به طور رسمی به جمع مطبوعات کشور پیوست.

از نخستین...

۸ حوت ۱۳۹۴

کابل:کمیته عدلی و قضایی کابینۀ دولت افغانستان، بخاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه یی، یک کمیتۀ ...

۱۰ دلو۹۴

کابل: در پی ابراز نگرانی شدید مسؤلان نهادهای خبرنگاری از مشکلات و چالش های خبرنگاران و رسانه ها به ویژه  نبود امنیت و مصو...

دوشنبه ۵ دلو ۱۳۹۴

جمعی از روزنامه نگاران ایرانی خارج و داخل این کشور، با امضای نامه ای، با قربانیان حمله به کارکنان ...

۴ دلو ۱۳۹۴

کابل: مراسم فاتحه‌خوانی و یادبود ٧ کارمند تلویزیون طلوع که چهار روز پیش در حمله انتحاری در مرکز کابل کشته شدند، امر...

۲۹ جدی ۱۳۹۴

کابل: اعتراض کارمندان برنامه 'صدای هموطن' موجب اخلال در پخش برنامه‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی رادیو ت...