مدیریت سایت

۲ دلو ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام ویدئویی در واکنش به حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع گفته است که آز...

۲ دلو ۱۳۹۴

کابل: تلویزیون طلوع نام های کارمندان خود را که در حمله دو روزپیش(چهارشنبه) بر یک جان باختند، اعلام کرد.

شماری از کارمن...

۱ دلو ۹۴

کابل: فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، با نام گذاری روز حمله طالبان بر کارمندان گروه رسانه یی موبی به «چهارشنبه سیاه» ، اعل...

۳۰جدی ۹۴

کابل:یک مسؤل در  گروه رسانه یی"موبی" که تلویزیون طلوع نیز جزو آن است می گوید قربانیان حمله انتحاری شام امروز که تا اک...

۲۳ جدی ۱۳۹۴

کابل:کمیسیون تازه تاسیس رسانه‌های همگانی در نخستین جلسه کاری‌اش، تعهد سپرد که برای امنیت و حقوق خبرنگاران و نظ...

۶ جدی ۱۳۹۴

کابل:همزمان با آغاز کار کمیسیون جدید رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ، طرزالعمل و وظایف ا...