مدیریت سایت

۱۸ قوس ۱۳۹۴

کابل: وزیر اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه یی را حدود شش ماه قبل لغو کرد اما اکنون به عنوان رئیس همین کمی...

۱۱ قوس ۱۳۹۴

کابل: تازه‌ترین گزارش «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات» (ITU)  نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت در افغانستان در پنج سال گذشته...

۹ قوس ۱۳۹۴

کابل: رئیس تلویزیون خصوصی آسیا از سوی افراد نا‌شناس در کابل کشته شد. این دومین مورد از حمله به فعالان رسانه یی در کابل در ج...

۲۸ عقرب ۱۳۹۴

کابل: خبرنگار خبرگزاری بخدی در یک حمله مسلحانه در منطقه خیرخانه کابل به شدت زخمی شده است.

سالم وحدت، صاحب امتیاز خب...

۹ قوس ۱۳۹۴

کابل: محمد اسماعیل اکبر، از پیشکسوتان صاحب نام حرفه خبرنگاری و نویسندگی کشور به عمر ۶۴ سالگی در کابل درگذشت.

از او در ...

۴ قوس ۱۳۹۴

کابل: یافته‌های یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که شماری از گروه‌های اسلامگرا از جمله طالبان، حزب اسلامی، جمعیت‌اصلاح،...