جايزه بين المللی" شجاعت در خبرنگاری" به نجیبه ایوبی اهدا شد

جايزه بين المللی" شجاعت در خبرنگاری" به نجیبه ایوبی اهدا شد

كابل، ۲ عقرب ۱۳۹۲

بنياد بين‌المللی رسانه‌های زنان(IWMF)، جايزه "شجاعت در خبرنگاری" در سال ۲۰۱۳ميلادی را به نجيبه ايوبی،‌ رئيس گروه رسانه ای كليد اهدا کرد.

جوایز امسال این بنیاد روز چهارشنبه طی مراسمی ویژه در شهر نیویورک به خانم ايوبي و سه خبرنگار زن اهدا گردید.

بر پايه اطلاعات بنياد بين المللي رسانه هاي زنان،‌ نجیبه ایوبی، ‌۴۵ ساله از سال ۲۰۰۴ همواره از طريق تلفون و نامه به دليل گزارش های انتقادی و خودداری اش سانسور‌ تهديد شده است.

این نهاد مدافع خبرنگاران گفته است:" نجيبه ايوبي با تهديد از سوی منابع مختلف مواجه بوده است- سياست مداران افراد مسلح را به دروازه خانه اش فرستاده اند و مهاجمان ناشناس گفته اند كه به خانواده اش آسيب خواهند رساند که اين موضوع آشكار شده اما این وی در هر مورد درخواست برای محدود كردن كارش را رد كرده است."

نجيبه ايوبي، مشاركت(كنسرسيوم) رسانه های مستقل افغانستان را و  آزادی بيان را به قصد تامين منابع و حمايت از خبرنگاران مستقل در افغانستان بنيان گذاشته است.

افزون بر نجیبه ایوبی، نور كلز،‌ عكاس خبری ۲۵ ساله از سوريه،‌ بوفا فورن، ۲۹ ساله،‌ خبرنگار از كموديا نیز جايزه شجاعت در خبرنگاری اين بنياد در سال ۲۰۱۳ را دریافت کردند.

همچنان جايزه" دستاورد يك عمر خبرنگاری" اين بنياد در سال ۲۰۱۳،‌ به ادنا مچيروری،‌ از زيمباوه اختصاص يافت. خانم مچيروری ۵۰ سال از عمر خود را در عرصه خبرنگاري گذارنده است.

قبل از اين در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۸‌، شريفه اخلاص و فريده نيكزاد،‌ دو زن افغان جايزه شجاعت در خبرنگاری را دريافت كرده بودند.

بنياد بين المللی رسانه های زنان،‌ در سال ۱۹۹۰ با هدف تقويت حضور زنان خبرنگار در رسانه های خبری جهان،‌ در شهر واشنگتن، آمريکا، توسط گروهی از زنان خبرنگار بنيادگذاشته شد.