کشته شده در سال ۱۳۷۷

کشته شده در سال ۱۳۷۷

3نام: محمود صارمی
زن/مرد: مرد/۴۰ ساله
وظیفه: خبرنگار، ایرنا(خبرگزاری جمهوری اسلامی)
داخلی و یا خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: مزار شریف، ولایت بلخ
تاریخ: ۱۷ اسد ۱۳۷۷
مظنون به قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: بله