کشته شده در سال ۱۳۸۰

کشته شده در سال ۱۳۸۰

8نام: هری بورتون
زن/مرد: مرد
وظیفه: فلمبردار رویترز
داخلی/خارجی: خارجی
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: سروبی، کابل
تاریخ: ۲۸ عقرب ۱۳۸۰
مظنون به قتل: افراد مسلح غیر مسؤل
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


9نام: عزیزالله حیدری
زن/مرد: مرد/ ۲۸ ساله
وظیفه: عکاس، رویترز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: سروبی، کابل
تاریخ: ۲۸ عقرب ۱۳۸۰
مظنون به قتل: افراد مسلح غیر مسؤل
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


11نام:: جولیو فیونتس
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، روزنامه الموندو، اسپانیا
داخلی/ خارجی: خارجی
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: سروبی، کابل
تاریخ: ۲۸ عقرب ۱۳۸۰
مظنون به قتل: افراد مسلح غیر مسؤل
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


10نام: ماریا گارسیا کوتولی
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار، روزنامه کوریرا دلا سرا
داخلی /خارجی: ایتالیایی
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: ضرب گلوله
تاریخ: ۲۸ عقرب ۱۳۸۰
مظنون به قتل: افراد مسلح غیر مسؤل
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه14نام: مارک برانرئو
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: خارجی
چگونگی مرگ: ضرب گلوله
محل رویداد: تالقان، ولایت تخار
تاریخ: ۱۴ سنبله ۱۳۸۰
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


5نام: جوهان ساتون
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار، رادیو بین المللی فرانسه
داخلی/خارجی: شهروند فرانسه
چگونگی مرگ: ضرب گلوله، کمین
محل رویداد: ولسوالی دشت قلعه، ولایت تخار
تاریخ: ۲۰ عقرب ۱۳۸۰
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


6نام: پیر بیلاد
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو لوکزامبورگ
داخلی/خارجی: شهروند فرانسه
چگونگی مرگ: ضرب گلوله، کمین
محل رویداد: ولسوالی دشت قلعه، ولایت تخار
تاریخ: ۲۰ عقرب ۱۳۸۰
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


7نام: ولکر هندلوئیک
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، نشریه استرن چاپ هامبورگ
داخلی/خارجی: شهروند آلمان
چگونگی مرگ: ضرب گلوله، کمین
محل رویداد: ولسوالی دشت قلعه، ولایت تخار
تاریخ: ۲۰ عقرب ۱۳۸۰
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


12نام:‌ اولف استرامبرگ
زن/مرد: مرد/۲۵ ساله
وظیفه: فلمبردار، شبکه ۴ تلویزیون سویدن
داخلی/خارجی: شهروند سویدن
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد‌:‌ تالقان، ولایت تخار
تاریخ: ۵ قوس ۱۳۸۰
مظنون به قتل: افراد مسلح غیر مسؤل
معافیت از مجازات:‌ بله
گروگان گرفته شده:‌ نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه