کشته شده در سال ۱۳۸۵

کشته شده در سال ۱۳۸۵

14نام: عبدالقدوس
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون آریانا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار بمب
محل رویداد:‌ قندهار
تاریخ: ۳۱ سرطان ۱۳۸۵
مظنون به بمب گذاری: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


16نام: کارن فیشر
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار، دویچه وله
داخلی/خارجی: شهروند آلمان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ولسوالی تاله و برفک، ولایت بغلان
تاریخ: ۱۵ میزان ۱۳۸۵
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


17نام: کرسیتن استرو
زن/مرد: مرد، ۳۹ ساله
وظیفه: خبرنگار، دویچه وله
داخلی/خارجی: شهروند آلمان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ولسوالی تاله و برفک، ولایت بغلان
تاریخ: ۱۵ میزان ۱۳۸۵
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


14نام: انور صالح
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ هنگو، پاکستان
تاریخ: ۱۹ جدی ۱۳۸۵
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


19نام: رحمان قل
زن/مرد: مرد، ۵۰ ساله
وظیفه: مدیر مسؤل نشریه اندخوی زیبا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ اندخوی، فاریاب
تاریخ: ۲۸ دلو ۱۳۸۵
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


14نام: سید آقا
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده، ریپابلیکا، نشریه ایتالیایی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: قتل فجیع
محل رویداد:‌ ولسوالی گرمسیر، هلمند
تاریخ: ۱۵ حوت ۱۳۸۵
مظنون قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: بله