کشته شده در سال ۱۳۸۷

کشته شده در سال ۱۳۸۷

نام: جاوید احمد یازمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ قندهار
تاریخ:۲۰حوت ۱۳۸۷
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


نام: عبدالصمد روحانی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد، پژواک/بی بی سی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ولسوالی ناوه، هلمند
تاریخ: ۲۱ سرطان ۱۳۸۷
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: ربوده شده بود. ۲۰ سرطان ربوده شده و ۲۱ سرطان جسدش پیدا شد
شکنجه شده: بله
تهدید شده: بله