کشته شده در سال ۱۳۸۸

کشته شده در سال ۱۳۸۸

28نام: جان الله هاشم زاده
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ جمرود، ایالت خیبرپشتونخوا، پاکستان
تاریخ: ۲ سنبله ۱۳۸۸
مظنون قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


27نام: سلطان محمد منادی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد/ مترجم، روزنامه نیویارک تایمز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ چهاردره، ولایت کندز
تاریخ: ۱۱ سنبله ۱۳۸۸
مظنون قتل: نیروهای انگلیسی عضو ناتو
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


30نام: میشل لانگ
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار آزاد، روزنامه کالگری هرالد، کانادا
داخلی/خارجی: کانادایی
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ قندهار
تاریخ: ۹ جدی ۱۳۸۸
مظنون به سازمان دهی انفجار: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


31نام: روپرت همر
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، روزنامه ساندی میرور، بریتانیا
داخلی/خارجی: بریتانیایی
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ هلمند
تاریخ: ۱۹ جدی ۱۳۸۸
مظنون به سازمان دهی انفجار: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه