کشته شده در سال ۱۳۸۹

کشته شده در سال ۱۳۸۹

32نام: جیمز هانتر
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار نظامی، ارتش امریکا
داخلی/خارجی: شهروند امریکا
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ قندهار
تاریخ: ۲۸ جوزا ۱۳۸۹
مظنون به سازمان دهی انفجار: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


33نام: سید حامد نوری
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار/نطاق، رادیو و تلویزیون ملی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ضربات چاقو
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۴ سنبله ۱۳۸۹
مظنون به قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله