کشته شده در سال ۱۳۹۳

45نام: احمد سردار
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ هوتل سرینا، کابل
تاریخ: ۱ حمل ۱۳۹۳
مظنون قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


46نام: آنیا نایندریگاس
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خارجی: شهروند آلمان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ خوست
تاریخ: ۱۵ حمل ۱۳۹۳
مظنون قتل: افسر پولیس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

 


48نام: خالد آگاه یعقوبی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده/تهیه کننده، رادیو لحظه
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ مزار شریف
تاریخ: ۲۱ سرطان ۱۳۹۳
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


49نام: پلوشه توخی
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار/ نویسنده، رادیو بیان شمال
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ مزار شریف
تاریخ: ۲۵ سنبله ۱۳۹۳
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


50نام: زبیر حاتمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون میترا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ مرکز فرهنگی فرانسه، کابل
تاریخ: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


51نام: عاقل محمد وقار
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو اسپین غر
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ننگرهار
تاریخ: ۲۶ جدی ۱۳۹۳
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه