کشته شده در سال ۱۳۹۸

۱

نام: صفرمحمد اتل
زن/مرد: مرد
وظیفه: مجری
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ لشکرگاه
تاریخ: ۱۲ جدی ۱۳۹۸
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۲

نام:عبدالحمید هوتکی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، رادیو و تلویزیون هیواد
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ قندهار
تاریخ: ۳ میزان ۱۳۹۸
مظنون: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۳

نام: نادرشاه صاحب‌زاده
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر/مجری
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ:کشته شده
محل رویداد:‌ گردیز
تاریخ: ۲۲ سرطان ۱۳۹۸
مظنون: ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۴

نام: عبدالرؤف ایمل‌زی
زن/مرد: مرد
وظیفه: محافظ امنیتی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ سرطان ۱۳۹۸
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۵

نام: سخی بلوچ
زن/مرد: مرد
وظیفه: کارمند بخش تخنیک
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ قلات
تاریخ: ۲۰ ثور ۱۳۹۸
مظنون به انجام حمله: ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل