کشته شده در سال ۱۳۹۹

کشته شده در سال ۱۳۹۹

 

۱

نام: رحمت‌الله نیکزاد
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر/عکاس خبری آزاد- تلویزیون الجزیره، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ غزنی
تاریخ: ۱ جدی ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۲

نام: ملاله میوند
زن/مرد: زن
وظیفه: مجری، رادیو و تلویزیون انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۲۰ قوس ۱۳۹۹
مظنون: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

گزارش کامل

۳

نام: طاهرخان
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده  دفتر رادیو و تلویزیون انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۲۰ قوس ۱۳۹۹
مظنون:طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۴

نام: الیاس داعی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، رادیو آزادی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۲ عقرب ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

گزارش کامل

۵

نام: شفیق ذبیح
زن/مرد: مرد
وظیفه: کارمند بخش تخنیک، تلویزیون خورشید
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ جوزا ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۶

نام: میر واحدشاه(ضمیر)امیری
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون خورشید
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ جوزا ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل

۷

نام: احمدخان نوید
زن/مرد: مرد
وظیفه: مجری
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، به ضرب گلوله
محل رویداد:‌ فیروزکوه
تاریخ: ۲۰ ثور ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل