کشته شده در سال ۱۳۹۹

 نام: شهناز رؤفی
زن/مرد: زن
وظیفه: کارمند  بخش دوبله
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده  بر اثر حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۱۲ حوت ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

گزارش کامل


نام: مرسل وحیدی
زن/مرد: زن
وظیفه: کارمند  بخش دوبله
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده بر اثر حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۱۲ حوت ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

 گزارش کامل


نام: سعدیه  سادات
زن/مرد: زن
وظیفه: کارمند  بخش دوبله
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده بر اثر حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۱۲ حوت ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

 گزارش کامل


نام: بسم‌الله عادل ایماق
زن/مرد: مرد
وظیفه: مدیر مسؤل رادیو صدای غور
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده براثر حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ فیروزکوه
تاریخ: ۱۲ جدی ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

 گزارش کامل


نام: رحمت‌الله نیکزاد
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر/عکاس خبری آزاد- تلویزیون الجزیره، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ غزنی
تاریخ: ۱ جدی ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

 گزارش کامل


نام: ملاله میوند
زن/مرد: زن
وظیفه: مجری، رادیو و تلویزیون انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۲۰ قوس ۱۳۹۹
مظنون: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

گزارش کامل


نام: طاهرخان
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده  دفتر رادیو و تلویزیون انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ جلال‌آباد
تاریخ: ۲۰ قوس ۱۳۹۹
مظنون:طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

 گزارش کامل


نام: الیاس داعی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، رادیو آزادی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۲ عقرب ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله

 گزارش کامل


نام: شفیق ذبیح
زن/مرد: مرد
وظیفه: کارمند بخش تخنیک، تلویزیون خورشید
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ جوزا ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

 گزارش کامل


نام: میر واحدشاه(ضمیر)امیری
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون خورشید
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، انفجار ماین
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ جوزا ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: طالبان/داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل


نام: احمدخان نوید
زن/مرد: مرد
وظیفه: مجری
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده، به ضرب گلوله
محل رویداد:‌ فیروزکوه
تاریخ: ۲۰ ثور ۱۳۹۹
مظنون به انجام حمله: ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه

گزارش کامل