بازداشت سه ساعته یک خبرنگار از سوی آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان

بازداشت سه ساعته یک خبرنگار از سوی آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان

۸ سنبله ۱۳۹۴

بامیان: یک خبرنگار محلی در بامیان به دلیل «تلاش برای عکس و صدا از صحنه لت و کوب مردم عادی توسط نیروهای پولیس» در دومین دور جشنواره سارک، با برخورد توهین آمیز آمر امنیت فرماندهی پولیس این ولایت مواجه شده و به مدت سه ساعت بازداشت شده است.

زمان احمدی خبرنگار مجله اورال و خبرگزاری بخدی در بامیان می‌گوید: «شامگاه سوم ماه روان، زمانی که برای تهیه گزارش از جشنواره غذاهای محلی و نمایش مجسمه صلصال با نور سه بعدی به محل برگزاری جشنواره رفتم، با برخورد تند نیروهای امنیتی مواجه شدم و از ورودم به محل، جلوگیری صورت گرفت».

وی گفت که وقتی نتوانست به محل برگزاری جشنواره غذاهای محلی وارد شود، منتظر ماند تا برنامه نمایش مجسمه صلصال با نور سه بعدی اجرا شود اما نیروهای امنیتی تلاش داشتند تا در بیرون از محل برگزاری جشنواره نیز از حضورش جلوگیری کنند.

به گفته احمدی، نیروهای امنیتی با مردمی که در بیرون منتظر اجرای برنامه نمایش مجسمه صلصال با نور سه بعدی بودند، برخورد خشونت آمیزی می‌کرند و حتی برخی از آن‌ها را با سیلی، سنگ و قنداق تفنگ را لت و کوب کردند.

خبرنگار بخدی افزود: «زمانی که خواستم از صحنه لت و کوب مردم توسط نیروهای امنیتی عکس و صدا بگیرم، محمد علی لگزی آمر امنیت قوماندانی امنیه بامیان با برخورد نامناسب و توهین آمیز مرا بازداشت کرده و به حوزه امنیتی این ولایت منتقل کرد».

وی خاطر نشان نمود که در حوزه امنیتی، ضمن اینکه مورد بازجویی قرار گرفت، تمام صداهایی که از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با مردم ثبت کرده بود، توسط پولیس حذف شده است.

ظفر بامیانی، نماینده مرکز خبرنگاران در بامیان می‌گوید که با وجو تلاش تا اکنون فرماندهی پولیس این ولایت تا اکنون حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن محکومیت این اقدام پولیس بامیان، از وزارت امور داخله می‌خواهد ضمن بررسی این موضوع، عامل رویداد مذکور را به دلیل نقض حقوق شهروندی و نقض قانون به ویژه قانون دسترسی به اطلاعات تحت پیگرد قرار دهد.