برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه مرکز به پایان رسید

۱ جدی ۱۳۹۸

بامیان- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه مرکز که با شرکت خبرنگارانی از ولایات بامیان، غور و دایکندی در شهر بامیان برگزار شده بود به پایان رسید.

 

احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید این برنامه آموزشی جزو یک برنامه جامع مرکز خبرنگاران افغانستان می‌باشد که در راستای ارتقاء امنیت خبرنگاران و رسانه‌های خبری کشور راه اندازی شده و قبل از این در حوزه  شمال شرق(کندز)، شمال(مزار شریف) برگزار شده است.

به گفته وی، برنامه مذکور در بخش‌های توزیع و تشریح کتاب آموزشی رهنمای امنیت خبرنگاران، تبادل تجارب خبرنگاران با یک‌دیگر، جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای شرکت کنندگان، و دادخواهی برای تامین امنیت خبرنگاران و پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، عملی شده است.

قریشی افزود که کتاب رهنمای امنیت خبرنگاران در بخش‌های امنیت فیزیکی، آنلاین و دیجیتال و امنیت روانی تهیه شده است.

ظفر بامیانی، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در ولایت بامیان گفت که در این دوره آموزشی پنج روزه ۲۰ تن از خبرنگاران از ولایات حوزه مرکز از جمله بامیان، غور و دایکندی در بامیان برگزار شد، شرکت کرده بودند.

به گفته بامیانی، بخشی از این برنامه با حضور همه شرکت کنندگان و بخشی دیگر در دفاتر رسانه‌ها اجرا شده است. این برنامه تا اکنون قبل از این در حوزه شمال شرق(کندز)، شمال(مزار شریف) برگزار شده بود و قرار است در پنج حوزه دیگر کشور(جنوب، جنوب شرق، شرق، غرب و کابل) در دو ماه آینده اجرا شود.

شرکت کنندگان این دوره آموزشی، وضعیت امنیتی بامیان را خوب ارزیابی نموده اما با وصف آن خاطر نشان کردند که تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران در مناطق دور افتاده به ویژه هنگام تردد در مسیر کابل- بامیان( در مناطق مربوط به میدان وردک) وجود دارد و لازم است که ادارات مسؤل به این مساله رسیدگی کنند.

نجیبه نجوا، خبرنگار رادیو بامیان با ابراز خرسندی از برگزاری نشست آموزشی امنیت خبرنگاران ابراز خرسندی کرد.

وی با مفید خواندن این برنامه، گفت که با توجه به خطرهای احتمالی امنیتی برای خبرنگاران به ویژه هنگام پوشش رویدادهای خارج از مرکز ولایت، لازم است که نهادهای خبرنگاری با توجه به مشکلات مالی رسانه‌های بامیان، به خبرنگاران در زمینه رفع کمبود تجهیزات ایمنی به ویژه واسکت و کلاه زره توجه کنند.