دایکندی؛ ولایتی که والی آن به حکم رئیس جمهور در مورد حق دسترسی به اطلاعات احترام نمی‌گذارد

۳۱ جوزا ۱۳۹۵

نیلی: مسؤلان رسانه‌های محلی در دایکندی می‌گویند که والی این ولایت همچنان به بی‌پروایی خود به قانون حق دسترسی به اطلاعات که از سوی رئیس جمهور توشیح شده است ادامه می‌دهد و حاضر نیست با خبرنگاران مصاحبه کند.

معصومه مرادی، والی دایکندی ۲۳ جدی سال گذشته در نامه یی رسمی به ادارات دولتی این ولایت، گفته بود که هیچ یک از مسؤلان محلی نباید بدون هماهنگی والی  با رسانه‌ها مصاحبه کند.

سید محمد انور شهاب، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در دایکندی می‌گوید که پس از آن و در پی افزایش شکایات خبرنگاران و فشارهای نهادهای مدافع خبرنگاران، والی وعده سپرد که با خبرنگاران در راستای دسترسی به اطلاعات به طور جدی همکاری خواهد کرد.

اما به گفته شهاب، تا اکنون این وعده والی نه تنها عملی نشده است بلکه خبرنگاران در مواردی از سوی محافظان والی مورد تحقیر و توهین نیز قرار گرفته‌اند.

در پیوند به این موضوع، مسؤلان سه رادیوی محلی در نامه یی سرگشاده به مرکز خبرنگاران افغانستان نوشته‌اند که والی همچنان به وعده خلافی خود در این راستا ادامه می‌دهد و به هیچ عوان حاضر نمی‌شود در مورد مسائل مهم و حیاتی ولایت با رسانه‌ها مصاحبه کند.

امضا کنندگان این نامه از مرکز خبرنگاران افغانستان خواسته‌اند در این زمینه دادخواهی کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان بار دیگر از والی دایکندی می‌خواهد به عنوان نماینده رئیس جمهور به قوانین نافذ کشور به ویژه قانون حق دسترسی به اطلاعات که یک و نیم سال قبل از سوی رئیس جمهور توشیح شده است، احترام بگذارد و از اجرای آن خودداری نکند.

این نهاد مدافع آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه یی از رئیس جمهور می‌خواهد مطابق با قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان تجدید وعده خود در نشست اخیر با خبرنگاران در ارگ که گفته بود دیگر معلومات در انحصار افراد خاص نخواهد بود، عمل کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار می‌دهد چنان چه به این قانون گریزی‌های والی پایان داده نشود، روند دادخوهی را به شکل گسترده تری پی خواهد گرفت.